Vilkår og betingelser for køb af hjemmeside

Indholdsfortegnelse

Vilkår og betingelser for køb af hjemmeside

Nedenfor finder du vilkår og betingelser for køb af hjemmeside hos kenneth-billekop.dk.

Du vil også modtage oplysningerne når vi indgår en aftalt om at jeg skal lave en hjemmeside for dig.

Punkt 1: Tilbud på hjemmeside

Tilbud på hjemmeside fra kenneth-billekop.dk bliver sendt til dig på mail.

Accept af tilbud

Kan du acceptere tilbuddet, svarer du på mail at du accepterer. Herefter sender jeg en bekræftelse på mail til dig.
Hjemmesiden påbegyndes først når accepten er modtaget retur.

Punkt 2: Proces

Deadlines

For at projektet skal fungere skal begge parter være indforståede med at gøre det bedste for at overholde de aftaler og tidsplaner, der er aftalt i tilbuddet.

For at jeg, kenneth-billekop.dk, kan være mest effektiv og levere det aftalte skal følgende overholdes af kunden:

Mails bør som hovedregel besvares samme eller næste dag.

Jeg skal have adgang til konti hos din hosting-udbyder samt eventuelt allerede eksisterende WordPress-installation.

Hvis deadline for aflevering af indhold, manglende svar på spørgsmål ikke overholdes og adgange der er brug for at hjemmesiden kan laves færdig kan Kenneth-billekop.dk ikke holdes ansvarlig for en eventuel forsinkelse.

Hvis der opstår forsinkelser i relation til ovennævnte, er det nødvendigt med en ny tidsplan. Når der laves en ny tidsplan, bliver der taget hensyn til andre projekter kenneth-billekop.dk allerede er i gang med. Derfor kan første aftalte deadline ikke nødvendigvis overholdes

Rettelser og ændringer

Det er vigtigt at kunde og Kenneth-billekop.dk ikke spilder hinanden tid. Derfor er det vigtigt at begge parter er godt forberedte. Det vil sige at ønsker til hjemmesiden beskrives grundigt og eventuelle referencer, farver og antal sider af kunden inden projektet sættes i gang. Jeg laver et oplæg på baggrund af disse oplysninger, hvor der efterfølgende er mulighed for rettelser i designet og funktionalitet.

Nyt design af en allerede eksisterende hjemmeside

Hvis skal laves et nyt design af en allerede eksisterende hjemmeside på samme domænenavn, og den allerede eksisterende side fortsat skal være live/åben mens den nye side bliver lavet, vil den nye side blive udviklet lokalt eller på et subdomæne. Herefter vil siden blive overført til din valgte hosting-udbyder.

Nogle ting er først mulige at opsætte når hjemmesiden ligger på domænet og arbejdet med Google Analytics, SEO, interne links kan derfor først udføres når hjemmesiden der overført.

Hvis du ikke ønsker siden overført til domænet med det samme, når siden er designet færdig, starter webservice perioden på 2 måneder dog så snart siden er færdig designet.

Flytningen at siden vil så kunne ske indenfor de 2 måneders webservice.
Skulle din side efter de 2 måneders webservice stadigvæk ikke ønskes offentliggjort vil du enten skulle betale for en forlængelse af et webservice abonnement eller også selv stå for at udføre offentliggørelsen af siden

Betaling

Betalingen falder senest 2 uger efter tilbuddet er godkendt eller ved aflevering af hjemmesiden hvis det er før de 2 uger

Når siden er klar til kunne blive offentliggjort betyder det at opgaven er udført og færdiggjort af kenneth-billekop.dk. En eventuelt senere offentliggørelse af siden ønsket af dig kan ikke udskyde betalingen af hjemmesiden.

Gratis webservice

Alle hjemmesider fra kenneth-billekop.dk giver dig en gratis webservice og support i 2 måneder på den leverede hjemmeside.

Når den gratis webservice periode udløber sender jeg dig en reminder om at den udløber. Derfra overtager du selv vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden. Ønsker du at fortsætte med et webservice abonnement er det selvfølgelig muligt i forlængelse af den gratis periodes ophør.

Vilkår og betingelse for Webservice abonnement kan findes under ””Vilkår og betingelser for Webservice”. De vil også blive sendt til dig i forbindelse med oprettelse af et abonnement.

Overdragelse af ansvar for hjemmesiden

Vælger du selv at overtage hjemmesidens drift og vedligeholdelse modtager du en mail hvor der står at du selv har ansvaret for hjemmesiden.

Du modtager også informationer om de brugernavne og passwords der er brug for i forbindelse med siden. Jeg vil opfordre dig til at ændre passwords hvor det er muligt.

Når du modtager ansvaret, vil siden selvfølgelig være opdateret med de nyeste versioner af WordPress, plugins og tema.

Du vil få en gennemgang af hvordan logger ind på siden og laver de mest almindelige ting på din hjemmeside.

Punkt 3: Indhold på hjemmesiden

Du skal, medmindre andet er aftalt, selv kunne levere alt indhold til hjemmesiden.

Tekster

Teksten til hjemmesiden skal leveres så færdig som du kan og være velskrevet. Ansvaret for teksterne og indholdet på hjemmesiden er dit personlige ansvar. Kenneth-billekop.dk vil gøre sit for at rette eventuelle fejl og mangler.

Billeder på hjemmesiden

Billeder skal leveres i en kvalitet, der kan godkendes af kenneth-billekop.dk. Det er vigtigt at du selv ejer rettighederne til de billeder der skal på hjemmesiden, eller har fået lov til at benytte billederne på din hjemmeside.

Rettigheder af billeder

Du skal kunne stå inde for, at alt materiale til brug på hjemmesiden er lovligt og at du har rettighederne til at bruge materialet.

Kenneth-billekop.dk garanterer selvfølgelig også at der er rettigheder til billeder der er brugt på siden af kenneth-billekop.dk

Du ejer selv rettighederne til al tekst på hjemmesiden, og andet indhold du selv har leveret. Dog ikke materiale andre ejer rettighederne til det.

Jeg forbeholder mig retten til at bruge hjemmesiden i sammenhænge, hvor jeg fortæller om og viser arbejdet frem. Det kan være både på sociale medier og på min egen hjemmeside

Punkt 4: Data og brugerkonti

Google

Du skal selv oprette adgang til Google Analytics hvis du ikke allerede har det. Har du ikke kan jeg sende dig en vejledning til hvordan du opretter en konto.
Det anbefales også at der oprettes en Google Search Console konto der knyttes sammen med Google Analytics. Kenneth-billekop.dk kan være behjælpelig med dette.

WordPress

Kenneth-billekop.dk opretter en admin-bruger i hjemmesidens WordPress-installation så det er muligt at tilgå WordPress med eget login og password.

Cookiebot

Kenneth-billekop.dk kan hjælpe dig med at få en Cookiebot konto der sikrer at du overholder GDPR.

Opbevaring af data

Når hjemmesiden overdrages til dig, vil du få alle nødvendige logins og passwords tilsendt. Det eneste du ikke vil få password til er kenneth-billekop.dks password til WordPress Admin adgangen til din side.

Punkt 5: WordPress

Alle hjemmesider bliver udviklet i WordPress og der bliver kun brugt godkendte og vel testede plugins og temaer fra anerkendte udviklere.

Licenser til hjemmesiden

Hjemmesiden vil som udgangspunkt blive bygget i enten Astra og/eller Elementor og det første års licens vil være betalt af kenneth-billekop.dk. Har du en webservice aftale, vil kenneth-billekop.dk fortsat betale for førnævnte licenser.
Skal der bruges specielle licenser eller plugins til siden på baggrund af ønsker fra din side, betales disse af dig og licensen vil være din egen, du vil modtage en faktura på licensen fra mig.

Betalings-plugins, der installeres efter offentliggørelse af hjemmesiden, betales af kunden.

Efter et år efter overdragelse af hjemmesiden fjernes alle licenser der er betalt af kenneth-billekop.dk, medmindre der er indgået en webservice aftale.

Du vil modtage en mail hvor der er links til køb af egne licenser. Det er så op til dig at købe og aktiverer licens. Vælger du ikke at købe din egen licens skal du være opmærksom på at du ikke længere vil modtage opdateringer eller eventuelt support fra udviklerne.

Du skal også være opmærksom på at manglende opdateringer kan gøre din hjemmeside sårbar for blandt andet hackere.

Opdateringer af plugins og temaer sker løbende og sikre at eventuelle huller der kan bruges, til hacking bliver lukket.

Punkt 6: Teknisk support til hjemmeside

Kenneth-billlekop.dk gør alt der er muligt for at hjælpe sine kunder der nødvendigvis ikke er så stærke på den tekniske del, med at bliver mere trygge med at arbejde med deres hjemmeside.
Der vil altid være en tæt, nærværende og forståelig hjælp til at forstå sin hjemmeside.

Der vil som udgangspunkt kun webservice support til WordPress, men man er altid velkommen til at stille spørgsmål til ting relateret til hjemmesiden. Det kunne være i forbindelse med hostingen og mail.

Under udviklingen af hjemmesiden vil alle problemer og eventuelle udgifter i forbindelse med WordPress ligge hos kenneth-billekop.dk.

Undtagen hvis problemet ligger hos hosting udbyderen. Her påhviler udgiften dig.

Når hjemmesiden er overdraget, og der ikke ønskes webservice, står du selv med udgifter til hjælp udefra eller for selv at finde en anden løsning til hjælp.

For yderligere information om Webservice support til hjemmesider se venligst Vilkår og betingelser for webservice Abonnement.

Punkt 7: Browserkompatibilitet

Det kan ikke garanteres, at hjemmesiden virker i Microsoft Explorer.
Browseren er under afvikling og understøttes ikke af Microsoft eller øvrige udviklere.

Punkt 8: SEO

Kenneth-billekop.dk hjælper med at lave en grundlæggende SEO (søgemaskineoptimering) på din hjemmeside. Dog kan kenneth-billekop.dk ikke gøres ansvarlig for, hvordan hjemmesiden rangerer i Googles søgeresultater.

Hvad er den grundlæggende SEO

Grundlægggende SEO leveret af kenneth-billekop.dk betyder en installation af SEO-plugin der er et hjælpeværktøj til søgeordsoptimering og hjælper med at lave tiltalende sidetitler og metabeskrivelser.

Samtidig hjælper det også til opfyldelse af generelle sikkerhedskrav og mobilanvendelighed og levering af Schema-markups til Google.

Jeg vil opfordre til selv at finde og levere søgeord til hjemmesiden. Har kenneth-billekop.dk ikke disse søgeord, vil der blive brugt de søgeord som kenneth-billekop.dk finder er de rigtige og egnede til siden indhold.

SEO og redesign/ombygning af en eksisterende hjemmeside

Ved redesign eller ombygning af en allerede eksisterende hjemmeside skal du som kunde være opmærksom på at:

Ændring af et domæne, side-URL’er, tema, indhold og design kan have en stor indvirkning på din sides rangering i Googles søgeresultater. Skulle der være en lavere rangering efter redesign eller ombygning er det ikke kenneth-billekop.dks ansvar.

Det er heller ikke muligt at genskabe en eventuel tidligere rangering og derfor kan der ikke rettes krav mod kenneth-billekop.dk om dette.

Kenneth-billekop.dk vil gøre hvad der er muligt for at bevare de gamle side-URL’er ved et redsign/ombygning. Kan det ikke lade sig gøre vil der blive lavet et redirect af de gamle URL’er så vidt det er muligt, dog med det forbehold at der ikke tages noget ansvar for, at alle tidligere side- eller indlægs-URL’er redirectes.

Allerede eksisterende sider og indlægs søgeord og/eller sidettiler og metabeskrivelser rettes ikke til af kenneth-billekop.dk.

 

Punkt 9: Ansvarsfraskrivelse

Hvis du vælger at få overdraget hjemmesiden, når den gratis webservice periode er udløbet – eller på et hvilket som helst senere tidspunkt – er hjemmesiden helt og holdent dit ansvar.
Derfor skal du være opmærksom på følgende:

Kenneth-billekop.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis der optræder fejl eller nedbrud på hjemmesiden, efter at kunden har fået den overdraget.
Uanset om dette måtte have økonomiske og/eller andre ubehagelige konsekvenser for dig som kunde og/eller en evt. tredjepart og uanset hvad fejlen eller nedbruddet skyldes.

Med fejl og nedbrud menes der:

Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes manglende opdatering, manglende backup eller manglende kompatibilitet mellem WordPress, plugins og/eller temaer.

Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes, at temaer, plugins eller funktioner ikke længere opdateres af udvikleren.

Temaer, plugins eller funktioner som kenneth-billekop.dk har installeret og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af.

© 2024 Kenneth Billekop. All rights reserved.